O KLIMATYZACJI


Jeżeli dokuczliwy upał daje się coraz mocniej we znaki, a włączony wentylatorek nie poprawia sytuacji, to może nadchodzi właściwy czas, by podjąć decyzję o zakupie i montażu klimatyzacji. Pamiętajmy, że o naszym samopoczuciu decyduje jednocześnie kilka czynników, takich jak temperatura wnętrza, wilgotność, prędkość powietrza, jego zanieczyszczenie oraz ilość świeżego powietrza na danej przestrzeni. W konkretnym, pojedynczym pomieszczeniu klimatyzacja może być realizowana za pomocą urządzeń indywidualnych, które zwykle schładzają pomieszczenie oraz usuwają z niego nadmiar wilgoci. Takie urządzenie doskonale zdaje egzamin w przypadku, gdy chcemy zapewnić sobie świeże, chłodne powietrze. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego zakupie, warto poznać budowę i zasady działania popularnych systemów klimatyzacji.


Jak działa klimatyzacja?


Klimatyzacja, w zależności od typu urządzenia, zastosowanego w instalacji klimatyzacyjnej, reguluje temperaturę pomieszczenia (chłodzi lub grzeje) i wilgotność powietrza. Urządzenia klimatyzacyjne usuwają wodę z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Przy wilgotności powietrza równej 25-40% człowiek ma wrażenie, że w pomieszczeniu jest chłodniej. Przy wilgotności 60% i tej samej temperaturze odczuwalna jest wyższa temperatura.

Nowoczesne klimatyzatory potrafią również filtrować powietrze, pozbywając się z niego zanieczyszczeń, pyłków, kurzu czy dymu.


Jaka wilgotność i temperatura są najkorzystniejsze dla człowieka?


Dla organizmu człowieka najkorzystniej jest, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi 18-20°C, względna wilgotność 40-60%.Takie warunki są najbardziej optymalne do pracy. Od temperatury 20°C ciało zaczyna się schładzać w sposób naturalny - gdy jest za gorąco, człowiek poci się, a pot znajdujący się na skórze odparowuje i likwidowany jest nadmiar ciepła z ciała. Jedynym problemem, jaki może zakłócić obieg jest fakt, iż wysoka wilgotność powietrza utrudnia to odparowywanie.


Jak wylicza się moc instalacji klimatyzacyjnej w projekcie?


Moc chłodnicza klimatyzacji powinna pokryć ciepło, jakie zostanie dostarczone lub wytworzone w klimatyzowanym pomieszczeniu. Przed przystąpieniem do projektowania klimatyzacji należy zrobić bilans cieplny pomieszczenia. Od jego wyników zależy dobór mocy urządzeń. Obliczeń tych można dokonać, w przybliżeniu biorąc pod uwagę np. powierzchnię lub kubaturę pomieszczenia oraz jego przeznaczenie. Przykładowo dla pomieszczeń mieszkalnych przyjmuje się 100 W/m2 biorąc pod uwagę powierzchnię lub 30 W/m3 w przypadku kubatury.


Jakie są czynniki chłodzące w klimatyzacji?


Czynnikami chłodzącymi są najczęściej substancje o niskiej temperaturze wrzenia, które umożliwiają odebranie ciepła z pomieszczenia. Zaleca się stosowanie czynników R407C lub R410A. Substancje chłodnicze są silnie higroskopijne, dlatego należy zadbać o to, aby podczas napełniania instalacja była sucha. W czynniku chłodniczym klimatyzatorów jest rozpuszczony olej, który służy do smarowania sprężarki. W zależności od rodzaju czynnika chłodniczego stosowane są oleje o różnej temperaturze gęstnienia. W niskiej temperaturze następuje wytrącanie oleju, który zbiera się w postaci korków uniemożliwiających przepływ czynnika. Brak przepływu czynnika chłodniczego może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki pozbawionej smarowania.